IG Poland

Ubezpieczyciele

Ubezpieczyciele

Szesnastu wiodących ubezpieczycieli w Polsce powierzyło nam dbałość o swoje wyniki i dobre imię, związane z zapewnieniem mobilności ich Klientom, w momencie wystąpienia szkód na ich pojazdach. Słuchamy ich. Wiemy, jak generować oszczędności. Dostarczamy nowoczesne, bezpieczne technologie. W Polsce koncentrujemy nasze działania na zarządzaniu procesem naprawy pojazdów, ale oferujemy również możliwość zarządzania całym procesem likwidacji szkody, z wykorzystaniem naszej wiodącej platformy ‘Gateway’. Nasz polski model operacyjny jest bardzo zbliżony do modelu działania Innovation Group w Niemczech, którego skuteczność potwierdza niezależna analiza przeprowadzona przez Instytut Fraunhofer:

 • Średnia oszczędność na szkodzie, na poziomie 330€ (AC) i 433€ (OC)
 • Badania wykazały, że jeśli wszystkie szkody zostałyby obsłużone przez Innovation Group, wygenerowałyby oszczędności na poziomie 2-3%
 • Partnerzy Biznesowi i Klienci Innovation Group korzystają z uproszczonych procedur i skróconych procesów – od rejestracji, do rozliczenia szkody
 • Poziom satysfakcji z jakości procesu zarządzania naprawami jest niezwykle wysoki

Co robimy

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • Zapewnienie mobilności
 • Ogólnokrajowa sieć naprawcza
 • Warsztaty naprawcze
 • Pakiet serwisowy: pojazd zastępczy, usługa door-to-door, 3 letnia gwarancja
 • Obsługa szkód obejmująca rozliczenie z ubezpieczycielem
 • Możliwość obsługi całości procesu, dzięki wiodącej platformie ‘Gateway’
 • Centrum Obsługi Klienta

Dlaczego my?

Sieć naprawcza

 • Największa sieć naprawcza w kraju
 • Ponad 200 warsztatów, zapewniających pokrycie 99.6% powierzchni kraju, działających zgodnie z jasnymi wytycznymi i rozumiejących nasze cele, związane z jakością napraw i obsługi
 • Klienta
 • Skrupulatnie weryfikowana efektywność, szybkość, jakość i koszty
 • Udowodniona wysoka jakość i niezawodność
  • Szkolenia
  • Certyfikacja
  • Niezależność
  • Pracownicy dedykowani kontroli jakości
  • Benchmarking i raportowanie
  • Silne partnerstwa z dilerami: prawdziwy duch współpracy, uczciwość, otwartość, rzetelność oraz obustronne korzyści wynikające z wzajemnego zrozumienia i szacunku

Doświadczenia Klientów

 • Dedykowane Centrum Obsługi Klienta
  • Alokacja i utrzymanie napraw
  • Zapewnienie najwyższych standardów
  • Gwarantowana efektywność
 • Dostępność i wsparcie na każdym etapie
 • Niezawodność
 • Nowoczesne standardy komunikacji – informacja zawsze na czas
 • Szybkie rozwiązania
 • Empatyczna obsługa Klienta

Oszczędności

 • Efektywniejsze systemy
 • Zintegrowane procesy
 • Kontrola jakości
 • Inteligentne technologie i platformy cyfrowe
 • Prędkość – szybsze przywrócenie mobilności
 • Wysokie wolumeny
 • Zwiększona lojalność Klientów

Analiza danych

 • Z każdego etapu, od części, do oczekiwań klientów
 • Budowa lepszych produktów
 • Wsparcie underwritingu
 • Zorientowanie na przyszłość

Wspaniali ludzie

 • Doświadczeni
 • Wyedukowani
 • Oddani
 • Pozytywni
 • Zaangażowani
 • Słuchający
 • Elastyczni
Powrót na początek