Nasze historie

Narzędzia wzrostu

Na rozdrożach…

W roku 2000 Michel* odziedziczył warsztat naprawczy, założony w 1983 roku, na południu Francji, przez jego ojca. Dumny, rodzinny biznes zaczął podupadać i pomimo obrotu około 1 miliona EUR a Michel był zaniepokojony spadkiem koniunktury od około 2007 roku. Co mógł zrobić, aby wyprowadzić firmę na prostą?

Jedno, czego był pewien, to standard pracy, którą oferował jego warsztat. Brakowało mu jednak strategicznego podejścia i platformy do zarządzania naprawami. Przystąpił do rozmów z Innovation Group i podpisał pierwszy kontrakt.

W 2010 roku firma odnotowała obrót na poziomie na 1,3 mln EUR, a wsparcie ze strony Innovation Group było wyraźnie widoczne: 600 000 EUR pochodziło bezpośrednio od naszych Klientów. Obie strony dostrzegły wartość wynikającą ze współpracy: niezawodność i jakość oferowana przez firmę Michela zapewniała doskonałą ofertę dla Klientów Innovation Group, a nasze stałe przychody gwarantowały rentowność.

Michel myślał o otwarciu drugiego warsztatu w sąsiednim regionie, wiedząc, że był to obszar, w którym wiele konkurencyjnych warsztatów odmawiało podpisania umów z ubezpieczycielami. Strategia szybko się opłaciła, zapewniając zwiększenie obrotów do wysokości 919 000 EUR i prowadząc do zatrudnienia kolejnych dziewięciu pracowników w pierwszym roku.

Niektóre naprawy, trafiające do nowego warsztatu pochodziły z kolejnego z pobliskich regionów i Michel wykorzystał następną okazję, otwierając trzeci warsztat w 2011 roku. Cały czas przy współpracy z nami. W pierwszym roku działalności nowy warsztat przyniósł zwrot w wysokości 400 000 EUR. W 2015 roku wzrósł on do 1,14 mln EUR, z czego około 60% pochodziło od Innovation Group.

W 2015 roku druga lokalizacja zapewniła niemal 2 mln EUR obrotu i rozwinęła się do 17 pracowników. Dzisiaj Innovation Group odpowiada za ok. 70% obrotów i obecnie planuje się zwiększenie ich udziału o połowę.

Poprzez ten rodzaj wsparcia – przynoszącą korzyści współpracę i inicjatywę – stworzyliśmy naszą ogromną sieć dziesiątków tysięcy partnerstw, która z kolei tworzy podwaliny sukcesu naszych Partnerów Biznesowych. Nie tylko pomogliśmy Michelowi w kryzysie…

Daliśmy mu narzędzia do rozwoju.

* imię zostało zmienione

Powrót na początek